TALENTUDVIKLING

(og uddannelsesansvar)

Vision

Hos Væksthuset Rosendal & Co støtter vi op om FN’s Verdensmål nummer 4 og 8.
Uddannelse, og kvaliteten heraf, er vigtig for os, da det både styrker vores samfund og den individuelle person. Vi arbejder med verdensmålene internt, men også eksternt ved at stå i spidsen for, og bidrage til, forskellige initiativer på området.

 

Ansvar

Ved at have forskellige aktiviteter i vores virksomhed, tager vi ansvar for, at unge og voksne tilegner sig færdigheder og kompetencer, der gør, at de er bedre rustet til at få succes på arbejdsmarkedet.
Da vi i virksomheden arbejder med bæredygtighed, tager vi også ansvar for at udbrede viden om dette.
Vi mener også, at der er et globalt ansvar for at alle sikres en kvalitetsuddannelse, og derfor vil vi fremtidigt støtte økonomisk op om uddannelsesinitiativer i udviklingslande.

Dette gør vi ved at:

  • Have praktikanter, som hos os kan udvikle sig og få styrket deres kompetencer og faglige færdigheder
  • Have LinkedIn Learning
  • Holde interne kompetencemøder – herunder LinkedIn, CV-feedback mm. for at styrke online profil
  • Have sparringsmøder for vores praktikanter – dette inkluderer vejledning, vidensdeling og støtte
  • Have værktøjer til rådighed – herunder bøger og online materiale
  • Tilbyde lønnet efteruddannelse, der giver mulighed for at dygtiggøre sig i arbejdstiden
  • Dele ud af vores viden via gratis workshops

 

Vi vil arbejde på:

  • At oprette Akademiet, som er en online platform, hvor studerende/freelancere kan mødes og bygge broer, der kan lede til jobs og opgaver
  • At blive samarbejdspartnere med en støtteorganisation, der har til formål at drive og bygge skoler i ulande