VORES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED

VÆKSTHUSET ROSENDAL & CO A/S

Vi vil være med til at tage hånd om den bæredygtige udvikling, og er villige til at investere tid og penge for at imødekomme denne vision. Vi gør det ikke bare fordi man bør – vi gør det fordi vi vil!

Ydermere synes vi ikke, at vi kan vejlede andre virksomheder om bæredygtig udvikling og implementering af tiltag herom, hvis ikke vi selv yder en indsats på dette område.

Vores miljøfaglige eksperter har kigget vores virksomhed gennem i krogene, og set på vores ydelser og aktiviteter i henhold til FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtighed. De har lavet en 30 sider lang rapport, der rummer vores nuværende of fremtidige bidrag til opnåelse af verdensmålene, og som beskriver de tiltag, der kan skubbe os i en mere bæredygtig retning. Det er vigtigt, at vi handler aktivt, og fører visionen til dørs, for uden handlinger bliver der ikke skabt resultater.

De Verdensmål som vores virksomhed er med til at støtte op om, er nummer 4, 8 og 12.

Politikker

Under udarbejdelsen af rapporten, blev ideen til udarbejdelse af vores forskellige bæredygtige politikker til. Disse uddyber vores vision, tiltag og fremtidsplaner på de forskellige områder. Politikkerne giver et overblik over hvordan vi bidrager til opfyldelsen af Verdensmål 4, 8 og 12.

Politikkerne er også ment som et løfte til os selv om at fortsætte med de tiltag vi allerede har implementeret, men også at fortsætte vores arbejde og blive endnu mere bæredygtige. Vi er glade for, og stolte af, at vores virksomhed berører så mange områder af bæredygtighed og vil kontinuerligt arbejde for at ramme endnu bredere. For vores virksomhed, var det oplagt at udarbejde 3 forskellige politikker.

Vores Miljø – og klimapolitik sætter fokus på hvad vi gør på denne front.
Vi har sat os mål på området, så vi kan hele tiden arbejder os hen imod at få en så grøn profil som overhoved muligt.

Vores politikker og oversigten over hvordan vi bidrager til opfyldelsen af de valgte Verdensmål, giver et godt overblik over vores arbejde med bæredygtighed, men der kan i det nedstående læses mere om hvad der konkret er kommet ud af vores rapport og hvilke tiltag vi arbejder på at få implementeret.

Vores Sundhedspolitik sætter fokus på sundhed for vores medarbejdere.
Det er dem, som holder hjulet i gang hos os, og derfor er det vigtigt at deres trivsel er velfungerende, og at vi passer på dem.

Vores politik for Talentudvikling (og uddannelsesansvar) sætter fokus på at give unge studerende og folk i virksomhedspraktik mulighed for opnå nye kompetencer og lade dem stå stærkere til fremtidige job og jobsøgninger.

Hvad vi arbejder på

 

Handlingsplan

For at sikre at vi får vores bæredygtige tiltag gennemført, har vi udarbejdet en handlingsplan, som vi fremadrettet vil bruge som det primære værktøj til implementeringen af tiltag.
Den, og virksomhedens politikker, skal skabe ramme om vores arbejde imod den bæredygtige udvikling.

Nedenunder er nogen af de tiltag vi arbejder på at få implementeret beskrevet.

 

Optimering af indkøb

Vi ønsker at tage ansvar – ikke bare i vores egne aktiviteters udledning – men også andre steder i verden, da den globale udledning skal nedsættes og det vil vi så vidt muligt også bidrage til.

Vi har derfor fået kortlagt alle vores indkøb, herunder mad – og drikkevarer, kontorartikler og husholdningsprodukter.

For os er det vigtigt at medarbejderne får sund mad. Vi spiser hovedsaligt vege – og pescetarisk for at reducere vores klimaaftryk. Vi har gratis frokostordning, frugt, te/kaffe mm., og i alt giver det en ret stor mængde af forskellige indkøb.

I rapporten var alle de forskellige varer beskrevet med info om hvor de kommer fra, og om bæredygtighed er inkorporeret i produktionen.
På den måde fik vi et godt overblik over hvor vi kunne substituere til mere bæredygtige produkter, som sætter et mindre klimaaftryk og tager hensyn naturen, miljøet og til de mennesker, som arbejder med dem.

I forhold til køkken – og badeværelses artikler, var de fleste af vores produkter allerede Svanemærket, men vores skraldeposer vil fremover blive indkøbt i en biobaseret variant – valgt ud fra et af rapportens forslag.

Vores nuværende kontorartikler er ikke alle produceret med hensyn til miljø og klima. Vores printerpapir er FSC- og Svanemærket, men vores kuglepenne og skriveblokke er ikke. Vi har fået inputs til hvor vi kan købe kuglepenne og blokke, som er lavet af miljø – og klimavenlige materialer. Disse vil vi i fremtiden indkøbe.

Affald

Det var et ønske fra vores side af at blive bedre til at sortere affald og dermed være med til at sikre at ressourcerne ikke går til spilde, men så vidt muligt bliver genanvendt. Vi har fået overblik over de fraktioner vi skal sortere i, samt hvordan dette implementeres i vores virksomhed. Det bliver følgende:

  • Papir
  • Glas
  • Plast
  • Metal
  • Restaffald

Vi skal ud og købe nye skraldespande med tilhørende inddeling (lavet af delvist genbrugsplastik), som vi skal have sat op rundt omkring i virksomheden.
Initiativet er for os billigt og nemt at implementere, mens det for naturen betyder mindre brug af ressourcer og nedsat CO2-udledning i atmosfæren grundet genanvendelse. Vores affald vil altså fremover indgå i nye livscyklusprocesser frem for at blive forbrændt.

Ydermere har vi også stort fokus på at reducere mængden af affald, især når det kommer til fødevarer.

Strøm

Strømforbruget i virksomheden vil vi have ned til et minimalt niveau, og de fremlagte tiltag fra rapporten om at indkøbe timere, som kan gøre dette, skal købes ind. Det vil sørge for at der ikke bruges strøm, når der ikke er brug for det – blandt andet efter arbejdstid og i weekenderne. Derudover vil vores lysstofrør løbende blive udskiftet til LED-lysrør.

Workshops og webinarer

Vi afholder workshops med fokus på bæredygtighed.
På den måde er vi med til at fremme viden om emnet og få kommunikeret det vigtige budskab ud til omverdenen. Via denne ydelse håber vi, at der er flere der vil hoppe med på den bæredygtige bølge, så vi alle kan løfte opgaven i fællesskab – med det formål, at gøre verden bedre.
Fremover vil vi også afholde webinarer, som gør det muligt for flere at se med, hvis afstanden mellem os er lang. Desuden er det mere miljø – og klimavenligt, da det reducerer mængden af transport i forhold til en workshop.

Udarbejdelse af rapporter med bæredygtige tiltag

Et af vores produkter er at udarbejde rapporter for virksomheder, der er med til at belyse deres bæredygtige arbejde og komme med ideer til tiltag, der for dem er nærliggende at implementere. De tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Rapporten kommer rundt om de forskellige aktiviteter i virksomheden og er med til at sætte gang i en mere bæredygtig omstilling – til gavn for alle.

Rapporten indeholder en handlingsplan, der bruges som værktøj til at opnå de fremsatte tiltag samt muligheder for markedsføring via politik, der er specielt udarbejdet og tilpasset virksomheden.

Praktikanter

I vores virksomhed har vi altid praktikanter – hvilket også bidrager til den bæredygtige udvikling.
Vi har virksomhedspraktikanter, der hos os kan styrke deres kompetencer, og samtidig få nye. Vi hjælper dem med CV’er og ansøgninger, hvis de har brug for det. Dette medvirker til, at de får den erhvervserfaring de mangler og kan stå stærkere i deres jobsøgning og komme hurtigere ud i jobs fremover.

Vi har også skolepraktikanter, der også får erhvervserfaring med i bagagen og mulighed for at bruge deres tillærte viden i praksis.

Vi har bøger og andre værktøjer til rådighed for vores praktikanter, og vi investerer tid til sparring og rådgivning for at hjælpe og dygtiggøre dem.

Akademiet

Akademiet er et nyt projekt, der er ved at tage form. Formålet er, at det skal være nemmere at skabe broer mellem studerende/jobsøgende og virksomheder. Akademiet er det første af sin slags, og noget som mangler, da der ikke findes noget lignende. Platformen skal ligge på vores hjemmeside.
Virksomheder kan omkostningsfrit slå opgaver op på Akademiet, og som udgangspunkt skal der ikke være løn inkluderet. De studerende/jobsøgende kan melde sig på en opgave, og får erhvervserfaring med i bagagen, som vil styrke deres kompetencer og CV fremadrettet, og gøre det nemmere for dem på arbejdsmarkedet senere hen.
Det, som virksomhederne får ud af det, er at få løst en opgave som de ikke selv har kapaciteten til at få ført til dørs – dette kan enten skyldes manglende viden eller økonomi.

Støtteprojekter

Vi ønsker ikke bare at hjælpe studerende herhjemme i Danmark – vi vil også gerne hjælpe udover landets grænser. Vi vil hjælpe støtte opbygning af skoler, så der er flere børn, der kan komme i skole, og kan få en uddannelse.
Vi har fra rapporten fået ideer til NGO’er vi kan støtte op om, så den bæredygtige udvikling kan sikres i udviklingslandene også.