Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende Væksthuset Rosendal & Co A/S

 

§1 Vilkår og betingelser

1.1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

1.2. I det følgende benævnes Væksthuset Rosendal & Co A/S som “R&C”.

1.3. Ejeren eller vedkommende, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille vækstforløb og/eller anden konsulentydelse, benævnes i det følgende ”kunden”.

 

§2 Ansvar ved konsulentydelser

2.1. R&C er ikke ansvarlig for konsulentydelsernes udførelse eller implementering. Konsulentydelserne er baseret på viden fra tidligere opgaver, bøger, egen erfaring og lignende. R&C kan ikke tage ansvaret ved en eventuel forværring af kundens økonomi.

 

§3 Bøger solgt af R&C

3.1 R&C kan ikke drages til ansvar for brugen af bøger solgt af R&C. Bøgerne er baseret på viden fra tidligere opgaver, andre bøger, egen erfaring og lignende. R&C kan ikke tage ansvaret for, at læsningen af disse skulle være skyld i kundens forværring af økonomi.

 

§4 Pris og betaling.

4.1. Prisberegning på en arbejdsopgave sker på basis af R&C’s gældende prisliste.

4.2. Betaling kan kræves af R&C umiddelbart efter at opgaven er afsluttet. Der kan dog kræves forudbetaling.

4.3. Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end 7 dage før den aftalte arbejdsdag, er R&C berettiget til at afkræve kunden den betaling, der er aftalt for opgaven.

4.4. For skyldige beløb, der ikke er betalt rettidigt til R&C, beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr. Såfremt andet ikke er aftalt, er R&C’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato + 8 dage.

4.5. Ved ekstraarbejde beregner R&C et tilbud eller udfører arbejdet til timepris. Dette vil enten være en mundlig eller skriftlig aftale.

4.8. Ekstraarbejde faktureres særskilt. Al ekstraarbejde fremsendes i en separat faktura.

 

§5 Fortrolighed og tavshedspligt.

5.1.  Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og R&C, skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der måtte følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjepart. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materialet eller kommunikationen mellem kunden og R&C.

5.2. R&C opererer inden for en branche, hvor offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser på diverse medier og fora, såsom Trustpilot, har stor betydning og tillægges stor vægt af nye/kommende kunder. Fremsættelse af urimelige eller uretmæssige udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser over for R&C, eller fremsættelse af anden urimelig eller uretmæssig negativ omtale af R&C, kan således få store negative konsekvenser og medføre tab for R&C. Desuden anvendes sådanne udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser undertiden af kunderne som afpresning.

5.3. På baggrund heraf forpligter alle kunder, der indgår aftale med R&C, sig til at søge enhver reklamation, tvist, utilfredshed, uoverensstemmelse eller lignende løst, internt og i mindelighed. Som kunde forpligter man sig således til, uanset karakter og mulig berettigelse af en eventuel reklamation, tvist, utilfredshed eller uoverensstemmelse, først at rette henvendelse til R&C, som derefter er berettiget til at undersøge forholdet nærmere og søge det løst i mindelighed.

5.4. Tavshedspligten, og dermed forbuddet mod offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser, kan i tilfælde af overtrædelse sanktioneres med en dagsbod på 1.000 kr. for hver dag udtalelsen, anmeldelsen eller bedømmelsen opretholdes af kunden.

 

§6 Vækstgaranti

6.1 Vækstgaranti betyder at hvis R&C har indgået en aftale med kunden, og har påbegyndt analyser mv, men opdager at R&C ikke kan vækste kundens virksomhed, så vil R&C stoppe arbejdet og overlevere det arbejde der allerede er lavet, uden at kunden skal betale for ydelsen.

 

Persondatapolitik

Når du besøger www.væksthusetrosendal.dk, betror du os nogle oplysninger. Denne persondatapolitik er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi gør med dem. Dette er vigtigt, ikke kun for at sikre sikkerheden af dine personlige data men også for at forsikre dig om, at R&C lever op til og er i overensstemmelse med Persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Persondatapolitikken drejer sig om følgende domæne:  www.væksthusetrosendal.dk

 

Hvad er Persondataforordningen?  

Juridisk set er GDPR en EU-forordning, som har til formål at styrke og forene databeskyttelsesregler og rettigheder til fordel for EU-borgere. Med andre ord har den til formål at give kontrollen over personoplysningerne tilbage til brugerne.

Selvom det er gode nyheder for enkeltpersoner, medfører det komplekse problemer for virksomheder.

De nye regler gælder alle organisationer (af enhver størrelse), der leverer varer og tjenester til EU og websites, som bruger sporingsteknologier (som cookies eller sporingspixel) til at overvåge EU-brugerens adfærd.

I de mange tilfælde vil dataindsamling, uanset hvor ubetydelig den anses for at være, kræve gyldigt samtykke. Under Persondataforordningen kan samtykke ikke være underforstået eller udledes af en persons handlinger. Gyldigt samtykke skal i stedet være specifikt for de data, som indsamles, gennem en bekræftede handling, som er entydig.

 

1. Personlig information – Hvad vi indsamler og hvorfor  

R&C tilbyder visse hjemmesidefunktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, som kun er tilgængelige via brug af de sporingsteknologier, som nævnes nedenfor. Du har altid mulighed for at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser, din installerede applikation eller enhed tillader det. Hvis du vælger at afvise cookies eller andre lignende teknologier, er det ikke sikkert, at du har mulighed for at anvende bestemte hjemmesidefunktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer.

Generelt tillader disse teknologier, at vores hjemmeside, tjenester, applikationer og værktøjer gemmer og lagrer relevant information i din browser eller enhed for senere at kunne identificere dig i relation til vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre lignende teknologier for at sikre, at kun vi og/eller vores autoriserede serviceudbydere kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun er designet til fortolkning af os.

 

Dette website indsamler og bruger personlige informationer til følgende formål:

1.1. Google Analytics  

Vi har anonymiseret din IP-adresse over for Google, så du er anonym over for Google, når du besøger vores hjemmeside.

Ligesom de fleste hjemmesider bruger denne side Google Analytics (GA) til at spore brugeradfærd. Vi bruger disse data til at bestemme antallet af personer, som bruger vores hjemmeside for bedre at kunne forstå, hvordan de finder og bruger vores hjemmeside og for at se deres rejse gennem hjemmesiden.

Selvom GA registrerer data som din geografiske placering, enhed, internetbrowser og operativsystem, identificerer ingen af disse oplysninger dig personligt til hverken Google eller os. GA registrerer kun din IP-adresse i anonymiseret form.

GA gør brug af cookies, hvis detaljer findes i  Googles udviklingsguider. Til din information bruger vores hjemmeside analytics.js implementering af GA.  Vi har valgt, at besøgshistorikken på vores hjemmeside ikke udløber.

Deaktivering af cookies i din internetbrowser forhindrer GA i at spore dine besøg på sider på denne hjemmeside.

 

1.2. Google Tag Manager  

Vi forsøger kontinuerligt at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside ved at give besøgende mere personlige og målrettede informationer. For at gøre det anvender vi Google Tag Manger (GTM).

GTM er et lille stykke kode, som hjælper os med at spore brugeradfærd på vores hjemmeside og derefter sender dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter ligger data i Google Analytics, så vi kan gennemgå og vurdere dem i forhold til potentielle forbedringer og ændringer af hjemmesiden.

Vi anser Google for at være en tredjeparts dataprocessor (se afsnit 2 nedenfor).

Få flere oplysninger om Google Tag Manager her.  

 

1.3 Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

  • IP-adresse

Formålet er optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder remarketing via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevant indhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS og vi kan tilgå besøgshistorikken via Google Analytics permanent.

 

1.4. Kontakt og tilmeldings- og downloadformularer  

Skulle du vælge at kontakte os via vores kontaktformular på vores hjemmeside eller downloade “gated content” fra vores hjemmeside, gemmes de oplysningerne du indtaster og sendes i en e-mail via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Oplysningerne i formularen vil blive lagret i databasen i Dynamicweb (Vores website database), og de overføres også automatisk til vores Dynamics 365 CRM-system. Derefter vil dataene blive knyttet til en eksisterende konto med en lignende e-mail eller blive oprettet som en ny kontakt. Data gemmes indtil du specifikt ønsker at få dem slettet. Såfremt data omhandler fremtidige eller eksisterende ordrer, eller de er omfattet lovgivning, gennem oplysningerne som minimum i 5 år.

Formålet er, at kunne behandle din henvendelse, og oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS. Oplysningerne gemmes til du beder os slette data i vores system.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

1.5. E-mail nyhedsbrev  

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mail
  • Virksomhed (gælder kun hvis du kommer fra en virksomhed)

Formålet er at kunne levere nyhedsbrev til dig, og dine oplysninger gemmes, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS

Hvis du vælger, at tilmelde dig vores nyhedsbrev via e-mail, vil den e-mailadresse, som du tilmelder dig med blive sendt til SendGrid, som sikrer at mail ikke havner i uønsket mail. Vi anser SendGrid for at være en tredjeparts dataprocessor. Udover SendGrid vil din e-mail også blive lagret i mail-modtager databasen i Dynamicweb og i vores Dynamics 365 CRM-system.

Din e-mailadresse forbliver i vores egen – og i SendGrids database, så længe vi fortsætter med at bruge SendGrids tjenester til e-mailmarketing eller indtil du specifikt ønsker at blive fjernet fra listen. Du kan afmelde dig via afmeldelseslinket i de nyhedsbreve, vi sender til dig på mail. Når du anmoder om afmelding via e-mail, bedes du anvende den e-mailkonto, som du anvendte ved tilmelding.

Mens din e-mailadresse er tilmeldt, modtager du periodiske (ca. en gang om måneden) nyhedsbreve på mail fra os. Vores nyhedsbreve informerer dig bl.a. om emner indenfor CMS-systemer, online marketing og anden marketing samt aktiviteter vi afholder og anden information inden for vores forretningsområde.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

1.6 Cookies  

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lokal lovgivning, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.

Tilsvarende, i det omfang at ikke-personlige oplysninger er kombineret med personlige oplysninger, behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Vores hjemmeside bruger en række forskellige cookies. For mere information – se R&C Privatlivspolitik.

 

2. Vores tredjeparts dataprocessorer

Vi anvender en række tredjeparter til at behandle personlige data på vores vegne. Disse tredjeparter er blevet nøje udvalgt, og alle er i overensstemmelse med lovgivningen i EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR).

 

3. Datakrænkelser  

Vi vil rapportere enhver ulovlig datakrænkelse af denne hjemmesides database eller databaser fra nogen af vores tredjeparts dataprocessorer til alle relevante personer eller myndigheder inden for 72 timer efter overtrædelsen, hvis det fremgår, at personoplysninger, der er lagret på en identificerbar måde er blevet kompromitteret.

 

4. Dataansvarlige  

Dataansvarlige for denne hjemmeside er: R&C, en dansk privatejet virksomhed med CVR-nummer: 36405147

og med følgende kontor:

Væksthuset
Rosendal & Co A/S
Edithsvej 1
2920 Charlottenlund
Telefon: +45 4747 4848
E-mail:  info@ro-c.dk
www.væksthusetrosendal.dk

 

5. Sikkerhed 

Vi bruger rimelige midler for at beskytte dine personoplysninger på vores webplatform. Internettet er dog ikke er et 100 % sikkert miljø, og derfor kan vi ikke sikre eller garantere for bl.a. sikkerheden af de ​​oplysninger, som du sender til os via formularer fra vores website, og derfor skal du ikke sende personfølsomme og/eller fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.

Vi arbejder altid på at forbedre vores sikkerhedsprocedurer, da internettet er i konstant udvikling.

 

6. Ret til adgang og at blive glemt  

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger vi har om dig og til at få slettet eller anonymiseret de personoplysninger, vi har registreret om dig.

Ydermere har du i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre online på vores website.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at anmode om adgang til dine personlige oplysninger, der er gemt i vores databaser, eller hvis du vil have dine personlige data ”slettet” fra vores databaser.  Vi sletter eller anonymiserer som udgangspunkt alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme, dog forbeholder vi os retten til at gennem oplysninger omkring indgåelse af aftalegrundlag, specifikation af ydelser og anden information omkring samhandelsforhold, der kan være af betydning for opgaven løsningens udførelse, løsning, resultat og samhandelsforhold.

Vi vil reagere uden unødig forsinkelse (og under alle omstændigheder inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning, selvom dette kan udvides i vanskelige tilfælde).

Væksthuset
Rosendal & Co A/S
Edithsvej 1
2920 Charlottenlund
Telefon: +45 4747 4848
E-mail:  info@ro-c.dk
www.væksthusetrosendal.dk

 

Når en anmodning om adgang/download er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning, vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig.

 

7. Spørgsmål omkring persondatapolitikken  

Hvis du har spørgsmål vedrørende privatlivspolitikken eller databehandlingen, eller hvis du ønsker at klage over en mulig overtrædelse persondataforordningen, bedes du kontakte os:

Væksthuset
Rosendal & Co A/S
Edithsvej 1
2920 Charlottenlund
Telefon: +45 4747 4848
E-mail:  info@ro-c.dk
www.væksthusetrosendal.dk

Når et spørgsmål omkring privatlivspolitik eller persondata er modtaget, har vi et dedikeret team, der søger at besvare det spørgsmål eller den anmodning vi har modtaget. Hvis dit spørgsmål eller anmodning er mere omfattende end som så, kan det være nødvendigt at indhente mere information fra dig.

 

8. Ændringer til Persondatapolitik 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores persondata politik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil vi give dig meddelelse herom inden de træder i kraft, via vores website eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne. Din fortsatte brug af vores website efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.

 

9. Klageinstans 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk