BÆREDYGTIG PROFIL

For medarbejdermotivation og velvære. For virksomhedens vækst. For en bedre verden.

Vi har alle et ansvar for at vi videregive en bedre verden til de næste generationer, og det er nu vi skal handle!

Bæredygtighed

“En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”.

Begrebet bæredygtighed er holistisk og dækker over tre områder, det sociale -, økonomiske – og miljømæssige.

Bæredygtighed fører til vækst  

For jer som virksomhed kan implementering af bæredygtighed udløse en betydelig markedsføringsgevinst. Bæredygtighed tiltrækker nemlig medarbejdere, købestærke kunder og sætter gang i jeres vækst.
I dag er bæredygtighed nyt. I morgen er det et krav, som virksomheder bliver målt, vejet og decideret valgt til eller fra på.

Sådan hjælper vi dig!

Har I visionerne til at forandre – så har vi værktøjerne til at handle!

Vi gennemgår alle jeres aktiviteter og I dialog med jer udarbejder vi en rapport over relevante bæredygtige tiltag ud fra FN’s 17 Verdensmål udfra jeres vision. Vi udpeger de Verdensmål, der har relevans for netop jer, og analyserer hvordan disse kan inkorporeres i jeres arbejde og branding. Ydermere får I en udførlig handlingsplan, så vi sammen kan sætte mål for implementeringen af jeres bæredygtige udvikling.

Rapporten

Rapportens opbygning er baseret på Porters værdikæde og indeholder følgende:

 • Formalia
 • Introduktion til FN’s 17 Verdensmål
 • Analyse af hvilke mål, der er relevante for jer – fagligt underbygget via udpegning af delmål
 • Gennemgang af jeres ydelser og hvordan FN’s Verdensmål kommer til udtryk i jeres daglige arbejde
 • Overskuelig præsentation af alle relevante primære- og støtteaktiviteter
 • Forslag til hvordan I kan bevæge jer i en bæredygtig retning og stå stærkere på området – herunder kvalificerede bud på tiltag, som I allerede understøtter eller vil være nærliggende at understøtte. Endvidere belyses dertilhørende miljømærker, certificeringer, samarbejdspartnere mm.
 • Udførlig handlingsplan med handlingsorienterede oplæg til delmål for jeres bæredygtige udvikling

Rapporten tager jer i hånden og gør arbejdet med bæredygtighed nemt og udbytterigt at implementere.

Miljø- og klimapolitik

Ønsker I at blive anerkendt på jeres bæredygtige arbejde inden for miljø og klima? Så lad os udarbejde jeres personlige miljø- og klimapolitik!

Er I allerede i gang med jeres bæredygtige udvikling, men savner værktøjerne til at italesætte jeres indsats?

Vi kan udarbejde en miljø- og klimapolitik, som er tilpasset specifikt til jeres virksomhed.
Miljø- og klimapolitikken tager udgangspunkt jeres vision, samt hvad I som virksomhed aktivt gør for at reducere jeres miljø- og klimabelastning. Politikken bliver udarbejdet således, at i modtager et produkt, der er klar til at blive sat direkte ind på jeres hjemmeside.

Vi bygger jeres politik op på følgende måde:

 • Vision – hvad I vil opnå og hvad I især fokuserer på  
 • Ansvar – hvor og hvordan I tager ansvar (her inddrager vi FN’s Verdensmål)
 • Det I allerede gør – belysning af de eksisterende tiltag i jeres virksomhed
 • Det I vil arbejde på fremadrettet – jeres fremtidige tiltag (vi hjælper gerne med at finde tiltag)

Social bæredygtighed

Hvis jeres bæredygtige fokus peger mere i den sociale retning, udarbejder vi også sundhedspolitikker og talentudviklingspolitikker.

En sundhedspolitik illustrerer, hvordan I som virksomhed bidrager til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Trivsel på arbejdspladsen mindsker stress, gør medarbejderne mere effektive og nedsætter antallet af sygedage.
En arbejdsplads, der tager hånd om medarbejderne, vil fremstå attraktiv for kunder og investorer, såvel som for nuværende og kommende medarbejdere.

Opbygningen af en sundhedspolitik er den samme som miljø- og klimapolitikken.

Talentudviklingspolitikken belyser jeres indsats for at sikre at verdens borgere får kompetencer, der skaber værdi for den enkelte persons uddannelse, ansættelses- og jobforhold. Dette kan fx være uddannelse af medarbejdere, praktikanter eller et samarbejde med en NGO.

Opbygnigen af en talentudviklingspolitk er den samme som miljø- og klimapolitikken.

Vores certificeringsmærke

Vi har udarbejdet vores eget certificeringsmærke, Den grønne Rose.
Rosen bliver jeres bevis på, at I i samråd med os arbejder på den bæredygtige udvikling i jeres virksomhed.
Når I indgår et samarbejde med os, må I bruge logoet frit på jeres medier. Ydermere bliver I omtalt på vores hjemmeside og anerkendt for jeres målrettede arbejde med bæredygtighed. Rosen har forskellige farver, alt efter hvor langt I er i forløbet.